Syntra West
header

Ondernemerschap

Maak werk van je zaak


 

Maak werk van je zaak

ESF – 2013-2018

Maakwerkvanjezaak

Ben je werkzoekend? Droom je van een eigen zaak? SYNTRA, VDAB en ESF slaan de handen in elkaar om jouw zaak een optimale start te geven. Zo krijg je de kans om het noodzakelijke attest bedrijfsbeheer te halen, je eigen businessplan op te stellen, aan je ondernemerscompetenties te werken…

Voor wie?

 • Je bent niet-werkende werkzoekende
 • Je werkt deeltijds (met inkomensgarantie) en je woont in het Vlaams gewest.

Hoe verloopt de begeleiding?

Stap 1: Neem contact op met je VDAB-consulent

Bespreek je plannen voor je eigen zaak met je plaatselijke VDAB-consulent. Bij een positieve beoordeling van je ondernemersidee en -plannen, schrijft deze jou in voor een intakesessie bij SYNTRA.

Stap 2: Intakegesprek bij een contactpersoon van SYNTRA

Na een uitleg in groep bespreek je jouw eigen plan in een persoonlijk gesprek met een contactpersoon van SYNTRA. Je ondernemersidee wordt verder besproken en beoordeeld. Indien dit positief is, kan je starten met de oriënteringsfase.

Stap 3: Oriënteringsfase

In deze fase van maximum 6 maanden zorg je dat je beschikt over het attest bedrijfsbeheer en een goed uitgewerkt, haalbaar businessplan. Je kan hiervoor gebruiken maken van de menukaart “Maak werk van je zaak”. Hiervoor heb je een opleidingsbudget ter beschikking. Verder wordt er aandacht gespendeerd aan je persoonlijk ontwikkelingsplan zodat je je ondernemerscompetenties kan bijschaven.

Stap 4: Begeleidingsfase

In de laatste fase doe je de eigenlijke voorbereiding van de opstart van je zaak. Je krijgt nog veel nuttige tips en trics mee.  Ook hier kan je gebruik maken van de menukaart “Maak werk van je zaak” en je opleidingsbudget.  Deze fase van maximum 6 maanden bereidt je voor op de aanvraag van je ondernemersnummer en dus de start van je eigen zaak.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.maakwerkvanjezaak.be of bij startersadviseurs emanuel.david@syntrawest.be, shari.ghyselen@syntrawest.be en marion.decock@syntrawest.be

 

Ondernemerschap in Oeganda

Provincie West-Vlaanderen – 2015-2017

West-vlaanderen Trias

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en samen met Trias wil Syntra West Oegandese jongeren ‘leren ondernemen’.

Jongerenwerkloosheid piekt in Oeganda. Een eigen zaak beginnen kan deze jongeren aan een inkomen helpen en hen zo uit de armoede halen. Afstuderende jongeren hebben wel de kennis en de technische competenties om producten te vervaardigen, maar missen de kennis om hun producten te vermarkten. Hierdoor maken hun producten geen schijn van kans tegen de goedkope Chinese import.

Trias werkt in Oeganda al jarenlang samen met ledenorganisaties USSIA (Uganda Small Scale Industries) en TUNADO (The Uganda National Apiculture Development Organisation) om goede technische opleidingen aan te bieden. Nu gaat Syntra West een stapje verder : samen met de Oegandese partners een nieuwe ondernemersopleiding uitbouwen. Zo kunnen jongeren hun technische kennis combineren met kennis van hoe een product op de markt te brengen en kunnen ze een zelfstandige loopbaan uitbouwen.

 

Comité O

Comité O ademt Ondernemerschap en werkte een actieplan uit met volgende doelstellingen:

 • Cursisten sensibiliseren, informeren en stimuleren om te ondernemen
 • Meer en betere ondersteuning/doorverwijzing van cursist naar opstart van een eigen zaak
 • Ondernemerschap als ‘USP’ Syntra West

In campus Brugge en op evenementen waarop Syntra West aanwezig is, vind je voortaan ook de StartUpHub. Deze kiosk is het infopunt voor alle informatie rond opstarten. In de Hub kan je ook je ondernemersprofiel leren kennen.

Voor meer informatie rond de activiteiten van Comité O of ondernemerschap en opstarten: www.syntrawest.be/StartUpHub

 

Actie voor Starters

Actievoorstarters

West-Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk ondernemerschap. Het heeft onze regio economisch op de kaart gezet. Veelal familiaal gegroeide kmo’s vormen nog steeds het hart van de West-Vlaamse economie, een hart dat tot ver buiten onze grenzen klopt. Om dit in de toekomst te blijven verzekeren, werd 'Actie voor Starters' opgezet. Doelstelling is om het ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door startende ondernemers te steunen bij de opstart van hun eigen zaak.

In de eerste jaren moeten startende ondernemers een aantal cruciale beslissingen nemen rond thema’s zoals productkeuze, profilering, fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie,… Om de starter hierin te ondersteunen, biedt ‘Actie voor Starters’ de nodige knowhow aan via allerlei vormen van coaching, begeleiding, vorming…

Syntra West werkt samen met Unizo West-Vlaanderen, VOKA,  Starterslabo, POM West-Vlaanderen en Senior Consultants Vlaanderen en de lokale besturen om starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden te ondersteunen en actief in te spelen op hun specifieke noden en vragen. Hiervoor organiseert Syntra West per kwartaal de opleidingen Financieel en Commercieel Management (telkens 3 sessies) in Syntra West Brugge en Kortrijk en begeleiden wij starters op individueel vlak.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.actievoorstarters.be

 

Start Mentoring

ESF – 2013-2018

Mentoring voor jou als starter!

mentoringstarters

Ben je als (pre)starter op zoek naar een mentor die je raad kan geven voor de start en groei van je nieuwe zaak? Via ‘Start Mentoring’ krijg je als mentee je eigen mentor die jou op weg helpt. Via het uitgebreide netwerk van Syntra West, Syntra Midden-Vlaanderen, Microstart en andere partners zorgen we voor de juiste mentor voor jouw project.

Waarom een mentor?

Via ‘Start Mentoring’ krijg je als (pre)starter gratis ondersteuning in de (op)start en groei van de onderneming via een ervaren mentor. De mentor deelt zijn kennis, ervaring en netwerk met jou gedurende maximum 6 maanden. In die periode neemt jouw mentor de rol op van klankbord en kun je jouw plannen aftoetsen.
Vanuit ons uitgebreide netwerk van mentoren zorgt ‘Start Mentoring’ voor een mentor die je kan helpen met een beter inzicht in de markt, contacten, strategie, …
Let wel, de mentor helpt je niet in het uitwerken van een ondernemersplan.

Wie kan deelnemen?

Als kandidaat-mentee dien je te voldoen aan de volgende criteria:

 • Jij of je beide ouders zijn niet in België geboren
 • Je beschikt over een ondernemingsnummer en/of een ondernemersplan

Hoe inschrijven?

Vraag je persoonlijke mentor aan via:

 

START MENTORING - DEEL JOUW BEDRIJFSERVARING

mentoringstarters

Word mentor voor starters!

Ben je bereid om een starter te adviseren in de opstart en uitbouw van hun zaak in Vlaanderen? ‘Start Mentoring’ is op zoek naar vrijwillige mentoren die hun ervaring, expertise en netwerk willen delen met starters met buitenlandse roots (mentees).

Waarom mentor worden?

Trajecten in het buitenland tonen aan de ‘mentoring’ één van de meest duurzame en efficiënte manieren is om nieuwkomers en mensen met buitenlandse roots te integreren op de arbeidsmarkt. De mentor geeft zijn mening en advies en biedt de starter contacten die hem helpen in de uitbouw van de zaak. Maar niet alleen de mentee ‘leert’. Vele mentoren ervaren een bijzondere voldoening en erkenning, ontdekken nieuwe invalshoeken en leren andere culturen beter kennen. Als mentor bouw je tevens je netwerk uit door toe te treden tot een uitgebreid mentor-netwerk van partners Syntra West, Syntra Midden-Vlaanderen, Microstart en andere.

Wat doe je als mentor?

Als mentor begeleid je op vrijwillige basis maximaal 2 mentees per jaar met telkens minimaal 3 contactmomenten.
Als mentor treed je op als klankbord voor de mentee en deel je jouw netwerk. Je bent bereid om jouw ervaringen en kennis te delen en geeft jouw advies. Als mentor wordt echter niet verwacht dat je een ondernemersplan begeleidt.

Wie kan mentor worden?

Als kandidaat-mentor voldoe je aan de volgende criteria:

 • Huidige of gewezen zaakvoerder of ervaren leidinggevende of hoger kaderlid met minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in bedrijfsleven.
 • Beheersing van het Nederlands in geschreven en gesproken taal.

Interesse?

Wens je meer te weten te komen over ‘Start Mentoring’, stel je dan kandidaat als mentor en contacteer één van onderstaande contactpersonen:

 

Klasactiviteiten

Departement Onderwijs en Vorming

Om meer voeling te krijgen met de praktijk kiezen heel wat leerkrachten in het secundair onderwijs voor een bedrijfsstage. Deze stage brengt hen nieuwe kennis en praktijk bij die zij kunnen overdragen aan hun leerlingen. Via de ‘Klasactiviteiten’ worden de lessen van afwezige leerkrachten op bedrijfsstage vervangen door ondernemers die vanuit hun ervaring op een interactieve manier getuigen over ondernemerschap en ondernemingszin. Syntra West is partner in dit project voor Syntra Limburg en Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid.

Alle leerkrachten secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, DBSO, Leertijd) konden zich kandidaat stellen voor een interessante bedrijfsstage via een aanvraag aan het Departement Onderwijs en Vorming.

De trajecten van de afgelopen schooljaren werd zowel door leerkrachten als door leerlingen zeer positief onthaald. Over heel Vlaanderen vroegen meer dan 30 leerkrachten secundair onderwijs een vervanging aan.

Voor cursusjaar 2016/2017 kan je als leerkracht een bedrijfsstage aanvragen via ‘Klasactiviteiten’.

Voor meer informatie en aanvraag kunt u terecht op : http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/project-klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-afwezigheid-leraar-op-bedrijfsstage.

 

Enterprising Europe

Levenslang Leren Programma – 2013-2015

EnterprisingEurope

Innovatie is een must om competitief te blijven in een snel veranderende economie. De ontwikkeling van producten en diensten van morgen is slechts mogelijk door de creatie en het testen van uitdagende ideeën en concepten van ondernemende medewerkers (hierna intrapreneurs) en ondernemers. Zij zijn diegenen die ons leven veranderen en bouwen aan een betere toekomst.

Ondernemersvaardigheden zorgen ervoor dat individuen, teams en organisaties zich voortdurend aanpassen aan verandering. Medewerkers dienen naast technische en functie-specifieke kennis tevens te beschikken over die generieke vaardigheden. Teams die hierin uitblinken, zorgen voor groei en duurzaamheid binnen de organisatie.

Voor het Leonardo-project ‘Enterprising Europe’ werden diverse en complementaire organisaties geselecteerd op basis van hun kennis en expertise op vlak van competentie-management, bedrijfsadvies, professionele vorming en opleiding en personeelsbeleid. De partners zijn:

 • Syntra West - België
 • Syntra Vlaanderen - België
 • RPIC-VIP - Tsjechië
 • DAP Services - Tsjechië
 • Momentic Limited – Verenigd Koninkrijk
 • Petroc - Verenigd Koninkrijk

Projectresultaten

A. Rapport ‘Ondernemerszin en innovatie in bedrijven in de praktijk – Hoe Europese bedrijven omgaan met ondernemerszin en innovatie in de praktijk

Het partnerschap onderzocht de rol en het belang van ondernemerszin en innovatie in bedrijven en organisaties in België, Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. In deze link vindt u de samenvatting en het rapport van dit Europees onderzoek.

 

B. In-Company Trainershandleiding; leidraad voor trainers, managers en teams om soft skills te trainen aan de hand van praktijk cases

Deze handleiding is gericht naar trainers, managers en stage-mentoren en biedt uw organisatie een handvat om opleiding en vorming van soft skills en ondernemersvaardigheden zelf, intern te organiseren.

 

Download de handleiding

C. Enterprisecall.com; online screening van soft skills en business ideeën voor teams

Enterprisecall.com screen de belangrijkste persoonseigenschappen en –competenties van de ondernemende medewerker of ondernemer. Het analyserapport heeft een duidelijk beeld van de talenten en sterktes van het individu en/of the team. Kmo’s en ondernemingen kunnen hiervoor op een snelle, krachtige en efficiënte manier gerichte opleidingen bieden.

Registreer je op www.enterprisecall.com en vraag een demo aan voor je team!

 

 

RURAL AGREE

Groei en innovatie in agro-food via blended-learning

 

Hoe kunnen we ondernemerschap en ontwikkeling in de agro-food sector stimuleren op het platteland? Vele lokale overheden en middenveldorganisaties zoeken een antwoord hierop.

Via het trainingspakket ‘RURAL AGREE’  worden een reeks aan kennismodules via afstandsleren en gaming afgewisseld. Het pakket ondersteunt jongeren om hun bedrijf op te starten of te ontwikkelen in de agro-food sector.

Het pakket werd ontwikkeld via een Europees consortium van experten; Syntra West (BE), Sarga (ES), Lamoro (IT), Creator (PL), EILD (GR), Universiteit Debrecen (HU) en University KAMK (FI). Het project werd gecofinancierd vanuit de EU via het programma Erasmus +.

Doelgroep

Het traininspakket richt zich naar alle professionelen (kmo’s, intermediairs, opleiders,…) en beleidsmakers in de agro-food sector.

 

Internationale lancering

11 okt ‘17 - Workshop tijdens Open Days in Brussel

Ontdek hoe je een bedrijf succesvol opstart en verder uitbouwt als zaakvoerder tijdens de workshop ‘Hoe zaken doen in de agro-food’ op woensdag 11 oktober in Brussel. Via afstandsleren en gaming leer je praktische technieken en heldere inzichten kennen in marketing van een kmo. Ervaar hoe start-ups and kmo’s hun business kunnen doen groeien via praktijk cases en gaming tijdens het event. Daag je collega’s, de trainer en jezelf uit met jouw ideeën en test jouw project vooraleer dit te lanceren in de markt.

De workshop biedt je een innovatief pakket gericht op de ontwikkeling van bedrijven in de agro-food.

Plaats

Vleva (Vlaams-Europees VerbindingsAgenschap), Grote Vergaderzaal, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel.

Register je voor deze workshop hier.

 

Mei ’18 – Workshop in Kajaanin (Finland)

Een tweede workshop wordt in mei 2018 gegeven in Kajaanin, in het hart van Finland. Datum en locatie worden eind oktober 2018 op deze site bekend gemaakt.   

 

Meer info: www.ruralagree.eu

 

 

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2019 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België