Syntra West
header

Innovatie

AVENIRS

 

Triple E-dge

Cir-Eco

Innovatieve Arbeidsorganisatie

See2Do!

Enterprising Europe

Twin – TwoWheel Innovation Network

Q-PLM

Jubilee

 

 

AVENIRS

Avenirs  

 

Met “Avenirs” lanceert Syntra West een nieuw samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Drie jaar lang (van 2018 tot eind 2020) gaan we samen met (West-)Vlaamse bakkers op zoek naar nieuwe brood- en banketproducten die inspelen op de huidige trends in de markt (eiwitrijk of koolhydratenarm brood, suikervrije desserts, enz.), die vervolgens samen met technische experten van bv. UniLaSalle ontwikkeld zullen worden.

Ook wordt o.a. met de POM West-Vlaanderen ingezoomd op hoe de plaatselijke bakkers hun marktpositie kunnen verbeteren om sterker te staan in de concurrentiestrijd met de supermarkt.

Binnenkort meer info via de projectwebsite!

 

Triple E-dge

EU Triple-E  

 

Het Projectbureau van Syntra West heeft opnieuw een Erasmus+ project beet waarin wordt ingezet op ondernemersvaardigheden!

 

Het Triple E-dge project staat voor ‘entrepreneurship, employability and enterprising in a digital and gaming environment’ en wil meer ondernemers- én digitale vaardigheden integreren bij cursisten, docenten en de bedrijven verbonden aan onze dagopleidingen.

 

Concreet zal de komende 3 jaar worden gewerkt rond 4 pakketten:

 

 • Demonstratiepakketten waarbij betrokken bedrijven videomateriaal ontwikkelen om het belang van ondernemerszin op de werkvloer aan te tonen
 • Kennispakketten: kleine, behapbare digitale stukjes kennis rond vier gekozen skills
 • Mini games: 4 digitale games die samen met cursisten en docenten worden ontwikkeld en geïntegreerd in de lessen  

   

 • Trainingspakket omtrent de games: een trainingspakket voor docenten over hoe de games idealiter in de lessen worden verwerkt
 • Badges pakket: de bestaande methodiek van de badges (http://www.bebadges.be/welkom) integreren in sollicitatie trainingen voor onze cursisten. Badges zijn een vorm van erkenning van bepaalde aangetoonde vaardigheden die onderschreven wordt door een bedrijf of docent.

   

   

  Cir-Eco: Circular Economy

  Erasmus+ KA2 2017-2019

  Cir-Eco

   

  Het Erasmus+ project Cir-Eco is een Europees samenwerkingsproject dat professionals actief in de circulaire economie wil ondersteunen. De 6 projectpartners

  • Fondo Formaciíon Euskadi uit Spanje
  • ALIMA uit Spanje
  • ISQ uit Portugal
  • Chamber of Commerce uit Slovenië
  • VOLTA uit België 
  • en Syntra West

   zullen de komende 2 jaar een functieprofiel opmaken dat inspeelt op het Europees engagement om circulaire economie te boosten.

  In de eerste fase

 • onderzoeken we het huidige opleidingsaanbod om tekorten in kaart te brengen

 • bevragen we bedrijven, organisaties en belanghebben in het kader van circulaire economie zodat we gericht kunnen inspelen op hun noden in functie van het mogelijk maken van de circulaire economie

  In een tweede fase gaan we met deze bevindingen aan de slag om een opleiding te ontwikkelen die specifiek (toekomstige) werknemers opleidt om niet enkel huishoudtoestellen te herstellen, maar ook om nog bruikbare materialen te kunnen herkennen en hergebruiken en om toestellen te refurbishen in functie van hergebruik. 

  Na deze fases wordt de opleiding aangeboden in de praktijk in de verschillende deelnemende landen.  

   

  Innovatieve Arbeidsorganisatie

  ESF – 2015-2017

  ESF

   

  Syntra West ontwikkelde door de jaren tal van projecten voor de cursist en docent, voor de interne en externe opleidingsmarkt, maar nooit eerder focuste de groep projectmatig zo sterk op de eigen werking. Dankzij het ESF project “Anders en Beter“ leert Syntra West de knepen van Innovatieve Arbeidsorganisatie kennen en ze toe te passen op de eigen werking. Tegen maart 2017 komen we met deze resultaten op de proppen:

   

  See2Do!

  Interreg Vlaanderen-Nederland – 2016-2019

  See2Do

  See2Do wil energetische renovaties in de woningbouw en publieke gebouwen stimuleren, ondersteunen en promoten met het oog op een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot binnen deze segmenten. Het project wil de passieve kijk op renovatie door woningeigenaars omzetten naar het actieve ‘doen’ door ‘zien’ en op die manier de mogelijkheden en effecten van energetische renovatie voor de woningeigenaar in kaart brengen om de woningeigenaar aan te zetten tot renovatie. Daarnaast worden marktspelers uit de sector van energetische renovatie gebundeld tot (verschillende) ketenorganisatie(s) die de woningeigenaar ondersteunen bij zijn bouwproject. See2Do! beoogt een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, particulieren en bedrijven met het oog op duurzaam bouwen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen.

  Syntra West biedt in het project ondersteuning in het opleidingsaspect bij ‘doen door zien’ en bij het uitwerken van een model voor ketenorganisaties in Vlaanderen. De concrete taken van Syntra West in dit project vertalen zich in de link naar bedrijven uit provincie West-Vlaanderen en het vergroten van kennis van particulieren en overheden op vlak van energie efficiënt renoveren door het ontwikkelen en organiseren van opleidingen.

   

  Enterprising Europe

  Levenslang Leren Programma – 2013-2015

  EnterprisingEurope

  Innovatie is een must om competitief te blijven in een snel veranderende economie. De ontwikkeling van producten en diensten van morgen is slechts mogelijk door de creatie en het testen van uitdagende ideeën en concepten van ondernemende medewerkers (hierna intrapreneurs) en ondernemers. Zij zijn diegenen die ons leven veranderen en bouwen aan een betere toekomst.

  Ondernemersvaardigheden zorgen ervoor dat individuen, teams en organisaties zich voortdurend aanpassen aan verandering. Medewerkers dienen naast technische en functie-specifieke kennis tevens te beschikken over die generieke vaardigheden. Teams die hierin uitblinken, zorgen voor groei en duurzaamheid binnen de organisatie.

  Voor het Leonardo-project ‘Enterprising Europe’ werden diverse en complementaire organisaties geselecteerd op basis van hun kennis en expertise op vlak van competentie-management, bedrijfsadvies, professionele vorming en opleiding en personeelsbeleid. De partners zijn:

  Projectresultaten

  D. Rapport ‘Ondernemerszin en innovatie in bedrijven in de praktijk – Hoe Europese bedrijven omgaan met ondernemerszin en innovatie in de praktijk

  Het partnerschap onderzocht de rol en het belang van ondernemerszin en innovatie in bedrijven en organisaties in België, Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. In deze link vindt u de samenvatting en het rapport van dit Europees onderzoek.

  E. In-Company Trainershandleiding; leidraad voor trainers, managers en teams om soft skills te trainen aan de hand van praktijk cases

  Deze handleiding is gericht naar trainers, managers en stage-mentoren en biedt uw organisatie een handvat om opleiding en vorming van soft skills en ondernemersvaardigheden zelf, intern te organiseren.

  Download de handleiding

  F. Enterprisecall.com; online screening van soft skills en business ideeën voor teams.

  Enterprisecall.com screen de belangrijkste persoonseigenschappen en –competenties van de ondernemende medewerker of ondernemer. Het analyserapport heeft een duidelijk beeld van de talenten en sterktes van het individu en/of the team. Kmo’s en ondernemingen kunnen hiervoor op een snelle, krachtige en efficiënte manier gerichte opleidingen bieden.

  Registreer je op www.enterprisecall.comen vraag een demo aan voor je team!

   

  Twin – TwoWheel Innovation Network

  Levenslang Leren Programma – 2013-2015

  Twin

  De E-bike wint steeds meer aan populariteit, iedereen draagt milieubewust leven hoog in het vaandel. Ook in de opleidingswereld staat dit op de agenda. Binnen het project ontwikkelden de partners opleidingsmateriaal voor e-bike dealers en fietstechniekers en een bijhorend competentieprofiel.

  Meer info: www.twinldv.wordpress.com of via shari.ghyselen@syntrawest.be

   

  Q-PLM

  Levenslang Leren Programma – 2013-2015

  QPLM

  De projectproducten van Q-PLM (Quality Assurance using Product Lifecycle Management) beoordelen de kwaliteit van opleidingen, doorheen de volledige levenscyclus, m.n. van ontwikkeling over opstart tot en met afloop. Om de levenscyclus van deze producten gemakkelijk in kaart te brengen, werd software ontwikkeld. De software maakt het mogelijk om geselecteerde kritieke succesfactoren van opleidingen te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit en kostenefficiëntie van twee opleidingen in kaart worden gebracht en vergeleken.

  Meer info: www.q-plm.eu of via lieselotte.verplancke@syntrawest.be

   

  Jubilee

  Levenslang Leren Programma – 2013-2015

  Jubilee

  Het project Jubilee (Job Building Energy Efficiency) ontwikkelde een curriculum voor de Energie Efficiëntie Coördinator (EEC) van een bouwproject. De term bouwproject mag hier in de ruimste zin van het woord gelezen worden: het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een bouwproject en dit zowel bij nieuwbouw als verbouwing. Deze EEC wordt het aanspreekpunt voor alle aspecten die gerelateerd zijn aan de energie-efficiëntie van een (nieuw)bouwproject.

  Meer info: www.jubilee-project.eu of via lieselotte.verplancke@syntrawest.be

   • Heldere en duidelijke procesflow: de processen steken logisch en helder ineen
   • Stevige en verankerde teamwerking: teamleden kennen ieders verantwoordelijkheid en zijn uitstekend op elkaar en de organisatiedoelen afgestemd
   • Iedereen content: dankzij doorgedreven competentiemanagement en aandacht voor work-life haalt elk teamlid het beste uit zichzelf op een gebalanceerde manier
   • Syntra West - België
   • Syntra Vlaanderen - België
   • RPIC-VIP - Tsjechië
   • DAP Services - Tsjechië
   • Momentic Limited – Verenigd Koninkrijk
   • Petroc - Verenigd Koninkrijk

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2019 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België